HTML - CSS - JS - PHP - SQL
Czyli, jak ruda stronę www tworzyła?

CSS - Kaskadowe arkusze stylów

Arkusze stylów CSS (pl. kaskadowe arkusze stylów)to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu (lub elementów) HTML. Jednocześnie zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów oddziela część odpowiedzialną za wygląd dokumentu od jego treści, co w znaczący sposób poprawia czytelność kodu źródłowego dokumentu oraz umożliwia wprowadzanie zmian w całym dokumencie poprzez modyfikację pojedynczego selektora, jego właściwości i/lub wartości.

Podobnie jak w przypadku akapitu dotyczącego HTML-lu nie zamierzam tutaj opisywać historii języka, a ograniczę się jedynie no najważniejszych informacji. I tak pierwsza specyfikacja języka została zaprezentowana w roku 1996. Organizacja W3C zatwierdziła dwa oficjalne standardy CSS: CSS 1 i CSS 2, a także dnia 7 czerwca 2011 roku standard CSS 2.1. Obecnie do użytku wchodzi CSS 3. Wersja ta w stosunku do poprzedników jest wzbogacona o wiele selektorów oraz właściwości. Nowością jest także modułowy charakter języka. Lista dostępnych w specyfikacji modułów jest dostępna na podstronie moduły CSS. Nie będzie to już jednolita rekomendacja, lecz kilkadziesiąt osobnych dokumentów, co pozwoli na włączanie lub wyłączanie odpowiednich modułów w przeglądarkach w zależności od chwilowych potrzeb. I właśnie na trzeciej specyfikacji języka CSS oprzemy niniejszy kurs.

Podstawowym pytaniem nasuwającym się po przeczytaniu tytułu tego rozdziału jest pytanie o pojęcie kaskadowości. Cóż to takiego jest? Na czym polega rzeczona kaskadowość stylów? Otóż style mogą być dodawane w postaci odrębnego arkusza i to umieszczonego zarówno w dowolnym miejscu internetu. - Podajemy wtedy URL naszego arkusza. W obrębie serwera na którym znajduje się nasza strona. - Możemy wtedy użyć URL arkusza lub jego adres względny. W nagłówku strony, a także inline tj. jako atrybut znacznika HTML. Istotne jest przy tym, że czym bliższy znacznikowi opis stylu tym wyższy posiada priorytet. Tak więc oddziaływanie stylów z arkuszy zewnętrznych może być modyfikowane przez style zdefiniowane w nagłówku dokumentu, te z kolei mogą być zmieniane przez style zdefiniowane bezpośrednio w ciele dokumentu (inline) Można jednak świadomie zmienić zasady kaskadowości. Służy do tego polecenie !important. Jeżeli pojawi się ono w deklaracji stylu po wartości cechy, spowoduje to, że taka cecha będzie miała pierwszeństwo przed innymi, nawet jeśli ma niższy priorytet. I jeszcze jedna uwaga styl opisany w arkuszach stylów (niezależnie od położenia arkusza) będzie miał wyższy priorytet niż atrybuty znacznika HTML.

[CC] Jacek Wojciechowski

Podstawy CSS

Arkusze stylów CSS (pl. kaskadowe arkusze stylów)to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu (lub elementów) HTML. Jednocześnie zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów oddziela część odpowiedzialną za wygląd dokumentu od jego treści, co w znaczący sposób poprawia czytelność kodu źródłowego dokumentu oraz umożliwia wprowadzanie zmian w całym dokumencie poprzez modyfikację pojedynczego selektora, jego właściwości i/lub wartości.

Podobnie jak w przypadku akapitu dotyczącego HTML-lu nie zamierzam tutaj opisywać historii języka, a ograniczę się jedynie no najważniejszych informacji. I tak pierwsza specyfikacja języka została zaprezentowana w roku 1996. Organizacja W3C zatwierdziła dwa oficjalne standardy CSS: CSS 1 i CSS 2, a także dnia 7 czerwca 2011 roku standard CSS 2.1. Obecnie do użytku wchodzi CSS 3. Wersja ta w stosunku do poprzedników jest wzbogacona o wiele selektorów oraz właściwości. Nowością jest także modułowy charakter języka. Lista dostępnych w specyfikacji modułów jest dostępna na podstronie moduły CSS. Nie będzie to już jednolita rekomendacja, lecz kilkadziesiąt osobnych dokumentów, co pozwoli na włączanie lub wyłączanie odpowiednich modułów w przeglądarkach w zależności od chwilowych potrzeb. I właśnie na trzeciej specyfikacji języka CSS oprzemy niniejszy kurs.

Podstawowym pytaniem nasuwającym się po przeczytaniu tytułu tego rozdziału jest pytanie o pojęcie kaskadowości. Cóż to takiego jest? Na czym polega rzeczona kaskadowość stylów? Otóż style mogą być dodawane w postaci odrębnego arkusza i to umieszczonego zarówno w dowolnym miejscu internetu. - Podajemy wtedy URL naszego arkusza. W obrębie serwera na którym znajduje się nasza strona. - Możemy wtedy użyć URL arkusza lub jego adresu względnego. W nagłówku strony, a także inline tj. jako atrybut znacznika HTML. Istotne jest przy tym, że czym bliższy znacznikowi opis stylu tym wyższy posiada priorytet. Tak więc oddziaływanie stylów z arkuszy zewnętrznych może być modyfikowane przez style zdefiniowane w nagłówku dokumentu, te z kolei mogą być zmieniane przez style zdefiniowane bezpośrednio w ciele dokumentu (inline) Można jednak świadomie zmienić zasady kaskadowości. Służy do tego polecenie !important. Jeżeli pojawi się ono w deklaracji stylu po wartości cechy, spowoduje to, że taka cecha będzie miała pierwszeństwo przed innymi, nawet jeśli ma niższy priorytet. I jeszcze jedna uwaga styl opisany w arkuszach stylów (niezależnie od położenia arkusza) będzie miał wyższy priorytet niż atrybuty znacznika HTML.