HTML - CSS - JS - PHP - SQL
Czyli, jak ruda stronę www tworzyła?

HTML - Encje

Encja w języku HTML jest reprezentacją symboliczną znaku. Używa się jej w celu wyświetlenia na ekranie znaków niedostępnych z klawiatury, np: "♣" lub znaków specjalnych, które choć dostępne są w odmienny sposob interpretowane przez zaimplementowany w przeglądarce interpreter języka HTM. Np:"˂˃". Mogą też reprezentować znaki niegraficzne np: "twardą spację". Ciekawe efekty można uzyskać używając encji których kody odpowiadają za niedrukowalne znaki sterujące Np: 
.
Formalnie ilość możliwych do uzyskania znaków wynosi 216=65536 (hex FFFF). Oto przykładowa "buźka" uzyskana przy pomocy encji ☺ ☺.
I jeszcze jedna ważna uwaga. To czy zapisany w ten sposób znak będzie prawidłowo wyświetlany zależy od rodzaju użytej czcionki. Dzieje się tak ponieważ różne typy czcionek mogą posiadać różne zestawy znaków.


Pod tym adresem: http://www.jlw-online.pl/sdd1/www1/ms_03/do_pobrania/HT-skrypt_php.php można pobrać skrypt PHP wyświetlający kody decymalne i heksadecymalne encji, wraz z przypisanymi do nich symbolami. W skrypcie tym wystarczy zmienić wartości liczbowe w liniach 4 i 5 aby uzyskać dowolny zakres wyświetlanych danych.


[CC] Jacek Wojciechowski
decyhexasymbol

Encja w języku HTML jest reprezentacją symboliczną znaku. Używa się jej w celu wyświetlenia na ekranie znaków niedostępnych z klawiatury, np: "♣" lub znaków specjalnych, które choć dostępne są w odmienny sposob interpretowane przez zaimplementowany w przeglądarce interpreter języka HTML. Np:"˂˃". Mogą też reprezentować znaki niegraficzne np: "twardą spację". Ciekawe efekty można uzyskać używając encji których kody odpowiadają za niedrukowalne znaki sterujące Np: 
.
Lista obok zawiera kody dziesiętne i heksadecymalne wraz z symbolami z zakresu 0 - 10000 (hex. 0 - 2710). Formalnie ilość możliwych do uzyskania znaków wynosi 216=65536 (hex FFFF). Oto przykładowa "buźka" uzyskana przy pomocy encji ☺ ☺.
I jeszcze jedna ważna uwaga. To czy zapisany w ten sposób znak będzie prawidłowo wyświetlany zależy od rodzaju użytej czcionki. Dzieje się tak ponieważ różne typy czcionek mogą posiadać różne zestawy znaków.


Kliknij tutaj aby pobrać skrypt PHP wyświetlający kody decymalne i heksadecymalne encji, wraz z przypisanymi do nich symbolami, którego wynik działania widać w oknie po lewej stronie. W skrypcie tym wystarczy zmienić wartości liczbowe w liniach 4 i 5 aby uzyskać dowolny zakres wyświetlanych danych.