HTML - CSS - JS - PHP - SQL
Czyli, jak ruda stronę www tworzyła?

Znaczniki nagłówka HTML 5

Nagłówek zawiera elementy odpowiedzialne za prawidłowe działanie i wygląd naszej strony WWW. Każda strona zaczyna się od znacznika:

˂!doctype html˃

znacznik ten określa użyty do napisania strony język. W 5 specyfikacji języka HTML znacznie uproszczono postać tego znacznika, sprowadzając go do powyższej postaci. W wersji HTML 4.01 postać znacznika przybierała znacznie bardziej rozbudowaną formę:

˂!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3 org/TR/html4/strict.dtd"˃

a mogła być jeszcze bardziej skomplikowana na przykład dla stron zawierających ramki. Znacznik ˂!doctype html˃nie posiada znacznika domykającego. Domyślnie obowiązuje w obszarze całego dokumentu.

Para znaczników:

˂html˃ ˂/html˃

Określa ramy dokumentu. ˂html˃ jest zawsze drugim po ˂!doctype html˃ znacznikiem dokumentu, a ˂/html˃ ostatnim - zamykającym stronę.
----------

Para znaczników:

˂head˃ ˂/head˃

Znacznik ˂!doctype html˃ oraz para znaczników ˂html˃ ˂/html˃, aczkolwiek rozpoczynają stronę dokumentu HTML to jednak w istocie nie są znacznikami nagłówka, a umieściłem je w tym miejscu ze względu na pozycję na stronie. Znaczniki te w rzeczywistości odnoszą się do całości dokumentu. Dopiero para znaczników ˂head˃ ˂/head˃ zamyka w swoich ramach właściwy nagłówek dokumentu, i to dopiero znaczniki umieszczone wewnątrz tej pary ten nagłówek tworzą.
----------

Para znaczników:

˂title˃ ˂/title˃

Ta para znaczników zawiera nazwę strony, która jest wyświetlana na zakładce tytułowej przeglądarki.
----------

Para znaczników:

˂style˃ ˂/style˃

Ta para znaczników umożliwia tzw. zagnieżdżenie stylu w części nagłówkowej dokumentu. Należy zauważyć, że pojedynczy znacznik ˂style˃ może również wystąpić w ciele strony jako parametr innego znacznika. Dokładny opis opcji znajdzie się w  części dotyczącej CSS3, w rozdziale Osadzanie stylów ----------

Znacznik:

˂link [ ] /˃

Ten znacznik określa związek pomiędzy dokumentem, a zasobem zewnętrznym. Może występować wyłącznie w nagłówku, ale za to nie ograniczoną ilość razy. W HTML  , znacznik ten nie jest domknięty. Jest też znacznikiem pustym (nie zawiera formatowanego tekstu). Najczęściej używaną, ale nie jedyną funkcją znacznika ˂link [ ] /˃, jest funkcja dołączania zewnętrznych arkuszy stylów.
----------

Znacznik:

˂base [ ] /˃

Ten tag określa bazowy adres dokumentu i ma postać:
˂base href="http://www.adres.pl" /˃
Znacznik ˂base /˃ ma zastosowanie na rozbudowanych stronach zawierających podkatalogi. Na stronie takiej przeniesienie dokumentu z jednego katalogu do drugiego może spowodować zerwanie odnośników, gdyż indywidualna zmiana każdego z nich przy przenoszeniu dokumentu może być trudna. Należy jednak pamiętać, że znacznik ˂base /˃ może wystąpić tylko raz na całej stronie.
----------

Znacznik:

˂meta [ ] /˃

Znacznik ˂meta [ ] /˃ spełnia w nagłówku strony funkcję informacyjną, a właściwie wiele różnych funkcji informacyjnych. Konstrukcja znacznika składa się z kilku elementów. Do atrybutów znacznika należą:

name=""
Wartościami atrybutu name są między innymi:
keywords
zawiera słowa kluczowe na podstawie których jest pozycjonowana strona
description
krotki opis strony, również używany przy pozycjonowaniu
author
Nazwa (nazwisko i imię) autora
viewport
sposób wyświetlania strony
generator
program przy użyciu ktorego została wykonana strona
language
język strony
robots
określa czy i w jaki sposób strona ma być indeksowana
http-equiv=""
Wartościami atrybutu name są:
content-type
określa typ zawartości
default-style
określa styl domyślny
refresh
określa czas po którym strona powinna być odświeżona
charset=""
Wartością tego atrybutu jest symbol określający sposób kodowania strony.(np. charset="UTF-8")
content=""
Wartością tego atrybutu jest tekst będący parametrem wartości "name" i "http-equiv"
[CC] Jacek Wojciechowski

Znaczniki nagłówka HTML5

Nagłówek zawiera elementy odpowiedzialne za prawidłowe działanie i wygląd naszej strony WWW. Każda strona zaczyna się od znacznika:

˂!doctype html˃

znacznik ten określa użyty do napisania strony język. W 5 specyfikacji języka HTML znacznie uproszczono postać tego znacznika, sprowadzając go do powyższej postaci. W wersji HTML 4.01 postać znacznika przybierała znacznie bardziej rozbudowaną formę:

˂!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3 org/TR/html4/strict.dtd"˃

a mogła być jeszcze bardziej skomplikowana na przykład dla stron zawierających ramki. Znacznik ˂!doctype html˃nie posiada znacznika domykającego. Domyślnie obowiązuje w obszarze całego dokumentu.

Para znaczników:

˂html˃ ˂/html˃

Określa ramy dokumentu. ˂html˃ jest zawsze drugim po ˂!doctype html˃ znacznikiem dokumentu, a ˂/html˃ ostatnim - zamykającym stronę.
----------

Para znaczników:

˂head˃ ˂/head˃

Znacznik ˂!doctype html˃ oraz para znaczników ˂html˃ ˂/html˃, aczkolwiek rozpoczynają stronę dokumentu HTML to jednak w istocie nie są znacznikami nagłówka, a umieściłem je w tym miejscu ze względu na pozycję na stronie. Znaczniki te w rzeczywistości odnoszą się do całości dokumentu. Dopiero para znaczników ˂head˃ ˂/head˃ zamyka w swoich ramach właściwy nagłówek dokumentu, i to dopiero znaczniki umieszczone wewnątrz tej pary ten nagłówek tworzą.
----------

Para znaczników:

˂title˃ ˂/title˃

Ta para znaczników zawiera nazwę strony, która jest wyświetlana na zakładce tytułowej przeglądarki.
----------

Para znaczników:

˂style˃ ˂/style˃

Ta para znaczników umożliwia tzw. zagnieżdżenie stylu w części nagłówkowej dokumentu. Należy zauważyć, że pojedynczy znacznik ˂style˃ może również wystąpić w ciele strony jako parametr innego znacznika. Dokładny opis opcji znajdzie się w  części dotyczącej CSS3, w rozdziale Osadzanie stylów ----------

Znacznik:

˂link [ ] /˃

Ten znacznik określa związek pomiędzy dokumentem, a zasobem zewnętrznym. Może występować wyłącznie w nagłówku, ale za to nie ograniczoną ilość razy. W HTML  , znacznik ten nie jest domknięty. Jest też znacznikiem pustym (nie zawiera formatowanego tekstu). Najczęściej używaną, ale nie jedyną funkcją znacznika ˂link [ ] /˃, jest funkcja dołączania zewnętrznych arkuszy stylów.
----------

Znacznik:

˂base [ ] /˃

Ten tag określa bazowy adres dokumentu i ma postać:
˂base href="http://www.adres.pl" /˃
Znacznik ˂base /˃ ma zastosowanie na rozbudowanych stronach zawierających podkatalogi. Na stronie takiej przeniesienie dokumentu z jednego katalogu do drugiego może spowodować zerwanie odnośników, gdyż indywidualna zmiana każdego z nich przy przenoszeniu dokumentu może być trudna. Należy jednak pamiętać, że znacznik ˂base /˃ może wystąpić tylko raz na całej stronie.
----------

Znacznik:

˂meta [ ] /˃

Znacznik ˂meta [ ] /˃ spełnia w nagłówku strony funkcję informacyjną, a właściwie wiele różnych funkcji informacyjnych. Konstrukcja znacznika składa się z kilku elementów. Do atrybutów znacznika należą:

name=""
Wartościami atrybutu name są między innymi:
keywords
zawiera słowa kluczowe na podstawie których jest pozycjonowana strona
description
krotki opis strony, również używany przy pozycjonowaniu
author
Nazwa (nazwisko i imię) autora
viewport
sposób wyświetlania strony
generator
program przy użyciu ktorego została wykonana strona
language
język strony
robots
określa czy i w jaki sposób strona ma być indeksowana
http-equiv=""
Wartościami atrybutu name są:
content-type
określa typ zawartości
default-style
określa styl domyślny
refresh
określa czas po którym strona powinna być odświeżona
charset=""
Wartością tego atrybutu jest symbol określający sposób kodowania strony.(np. charset="UTF-8")
content=""
Wartością tego atrybutu jest tekst będący parametrem wartości "name" i "http-equiv"