JavaScript
Czyli, jak ruda stronę www tworzyła?

JavaScript

...

Komentarze w JavaScript

W JavaScript mamy możliwość komentowania zawartości skryptu na dwa sposoby:
- poprzez ujęcie dowolnego fragmentu tekstu w znaczniki /* i */
- poprzez znacznik // powodujący potraktowanie jako komentarz tekstu stojącego za znacznikiem do końca linii

Przykładowy skrypt pokazujący użycie instrukcji komentarzy.

˂script˃

/* Oto pierwszy typ komentarza*/

//A to typ drugi;


˂/script˃

Wynik działania skryptu możemy obejrzeć w ramce poniżej.

Jak widać ramka jest pusta co jest zrozumiałe ponieważ nasz skrypt zawierał wyłącznie linie komentarza, a te zostały przez interpretator zignorowane.