HTML
Czyli, jak ruda stronę www tworzyła?

HTML - Łamanie linii i rozdzielająca linia pozioma

..............

HTML - Rozdzielająca linia pozioma

Znacznik ˂hr/˃ powoduje wstawienie w tekście poziomej linii. Parametry tej linii mogą być standardowo modyfikowane przy użyciu Kaskadowych Arkuszy Stylów.