HTML - CSS - JS - PHP - SQL
Czyli, jak ruda stronę www tworzyła?

Podstawy HTML

Ta podstrona jest poświęcona podstawom tworzenia stron WWW w języku HTML

[CC] Jacek Wojciechowski

Listy w HTML

Lista wypunktowana tworzy formę w której kolejne linie zaczynają się od identycznego dla każdej linii punktu. Domyślnie jest to kropka, ale oczywiście istnieje możliwość wyboru dowolnego znaku, a nawet grafiki przy użyciu CSS 3. Poniżej zamieszczam fragment kodu HTML przedstawiający użycie listy wypunktowanej. W ramce po prawej widzimy efekt działania kodu z ramki po lewej.

˂!--początek listy wypunktowanej--˃
˂ul˃ ˂li˃tekst kolejnych punktów...˂/li˃ ˂li˃tekst kolejnych punktów...˂/li˃ ˂li˃tekst kolejnych punktów...˂/li˃ ˂/ul˃
1.1 Lista wypunktowana
 • tekst kolejnych punktów...

 • tekst kolejnych punktów...

 • tekst kolejnych punktów...Lista numerowana różni się od listy wypunktowanej jedynie tym, że identyczny dla każdej pozycji symbol jest zastąpiony kolejną liczbą (domyślnie). Również i tu istnieje możliwość zmiany liczby na np. kolejną literę przy użyciu CSS 3.

˂!--początek listy numerowanej--˃
˂ol˃ ˂li˃tekst kolejnych punktów...˂/li˃ ˂li˃tekst kolejnych punktów...˂/li˃ ˂li˃tekst kolejnych punktów...˂/li˃ ˂/ol˃
1.2 Lista numerowana
 1. tekst kolejnych punktów...

 2. tekst kolejnych punktów...

 3. tekst kolejnych punktów...Listy definicji tym różnią się od list wypunktowanych i list numerowanych, że kolejnym znacznikiem takiej listy jest definicja. (słowo definiowane). Tekst definiujący zostaje umieszczony poniżej słowa definiowanego.

˂!--początek listy definicji--˃
˂dl˃ ˂dt˃Słowo definiowane˂/dt˃ ˂dd˃Definicja słowa...˂/dd˃ ˂dt˃Słowo definiowane˂/dt˃ ˂dd˃Definicja słowa...˂/dd˃ ˂dt˃Słowo definiowane˂/dt˃ ˂dd˃Definicja słowa...˂/dd˃ ˂/dl˃
1.3 Lista definicji
Słowo definiowane.
Definicja słowa...

Słowo definiowane.
Definicja słowa...

Słowo definiowane.
Definicja słowa...


Zagnieżdżanie list to nic innego jak informatyczna nazwa tworzenia list zawierających podpunkty, dodatkowe definicje i tym podobne. Zapewne przeglądając strony internetowe zauważyłeś, że listy bywają bardzo rozbudowane. Są listy będące połączeniem dwóch takich samych typów list jak i różnych typów, a nie można wykluczyć i takiej konstrukcji, że w obrębie jednej listy użyjemy wszystkich trzech typów list. Przykład taki jest pokazany poniżej.

˂!--początek listy zagnieżdżonej˃
 
 ˂ol˃
   ˂li˃tekst kolejnych punktów 
		podstawowej listy 
		numerowanej...˂/li˃
	˂ul˃
	 ˂li˃tekst kolejnych, 
	 zagniedżonych punktów listy 
	 wypunktowanej...˂/li˃
	 ˂li˃tekst kolejnych, 
	 zagniedżonych punktów listy 
	 wypunktowanej...˂/li˃	
	˂/ul˃
   ˂li˃tekst kolejnych punktów 
		podstawowej listy 
		numerowanej...˂/li˃
	˂dl˃
		˂dt˃Słowo definiowane˂/dt˃
		˂dd˃Definicja słowa 
		zagnieżdżonej listy 
		definicji...˂/dd˃
	˂/dl˃
	˂ul˃
	 ˂li˃tekst kolejnych, 
	 zagniedżonych punktów listy 
	 wypunktowanej...˂/li˃
		˂dl˃ 
	  ˂dt˃Słowo definiowane˂/dt˃
	 ˂dd˃Definicja słowa...˂/dd˃
	˂/dl˃	 
	 ˂li˃tekst kolejnych, 
	 zagniedżonych punktów listy 
	 wypunktowanej...˂/li˃
	 ˂li˃tekst kolejnych, 
	 zagniedżonych punktów listy 
	 wypunktowanej...˂/li˃
	˂/ul˃
  		
 
	 ˂li˃tekst kolejnych punktów...˂/li˃
 ˂/ol˃
1.4 Lista zagnieżdżona
 1. tekst kolejnych punktów podstawowej listy numerowanej...

  • tekst kolejnych, zagniedżonych punktów listy wypunktowanej...

  • tekst kolejnych, zagniedżonych punktów listy wypunktowanej...

 2. tekst kolejnych punktów podstawowej listy numerowanej...

 3. Słowo definiowane.

  Definicja słowa zagnieżdżonej listy definicji...
 4. tekst kolejnych punktów podstawowej listy numerowanej...

   • tekst kolejnych, zagniedżonych punktów listy wypunktowanej...

   • Słowo definiowane.

    Definicja słowa zagnieżdżonej listy definicji...
   • tekst kolejnych, zagniedżonych punktów listy wypunktowanej...

   • tekst kolejnych, zagniedżonych punktów listy wypunktowanej...