JavaScript
Czyli, jak ruda stronę www tworzyła?

JavaScript

...

Lokalizacja skryptów JS

Skrypty Java Script można umieszczać bądź bezpośrednio w dokumencie HTML, pomiędzy znacznikami ˂script˃˂/script˃, bądź w oddzielnym pliku dołączanym do strony przy użyciu instrukcji:
˂script type="text/javascript" src="NazwaPliku".js˃˂/script˃
W/g piątej specyfikacjiHTML parametr type nie jest konieczny. Co za tym idzie poprawny jest również poniższy zapis:
˂script src="NazwaPliku".js˃˂/script˃
Przy czym w obu przypadkach "NazwaPliku" powinna zawierać nazwę pliku wraz ze względną lub bezwzględną ścieszką dostępu do niego
Kody skryptów mogą być umieszczane zasadniczo w dowolnym miejscu kodu HTML. Obowiązują tu trzy zasady:
- Możemy umieszczać w dokumencie dowolną ilość skryptów, zarówno bezpośrednio jak i dołączanych.
- Skrypty umieszczony w nagłówku strony wykonują się przed jej wczytaniem.
- Skrypty umieszczony w ciele strony są wykonywane w kolejności zapisu
Przy czym nie ma znaczenia czy skrypt jest wpisany bezpośrednio w dokumencie, czy też jest dołączany za pomocą wyżej podanej instrukcji.

Na koniec jedna uwaga. Otóż z czasów kiedy zdarzało się, że przeglądarki nie obsługiwały JavaScript'u można się spotkać z umieszczeniem kodu JavaScript w obrębie komentarza HTML. Jest to poprawne i gwarantuje nie wyświetlanie kodu JavaScript n.p. przez linuksowe przeglądarki tekstowe.