JavaScript
Czyli, jak ruda stronę www tworzyła?

JavaScript

...

JavaScript - instrukcja document.write()

Zaczniemy od instrukcji document.write(); Document jest to obiekt JavaScript, który reprezentuje aktualnie wyświetlaną stronę, natomiast write - to jego metoda, czyli funkcja wykonująca określone działania na obiekcie - w tym wypadku wypisuje tekst. Nasz tekst umieszczamy w nawiasach, jako argument wywołania metody. Tekst umieszczamy w cudzysłowach. Tekst nieumieszczony w cudzysłowach zostanie przez interpreter języka potraktowany jako nazwa zmiennej, a pozbawione cudzysłowu liczby jako liczby, o czym będzie mowa dalej.

Przykładowy skrypt pokazujący użycie instrukcji document.write();

˂script˃

document.write ("Nazywam się Jan Kowalski, a może inaczej....");

˂/script˃

Wynik działania skryptu możemy obejrzeć w ramce poniżej.

I w ten sposób wykonaliśmy pierwsze zadanie dotyczące programowania w Java Script. Wyświetliliśmy na ekranie tekst.

Zajmiemy się teraz wyświetlaniem tekstów i liczb. Powiedzmy, że na początek mamy wyświetlić informację o naszym wieku, która ma mieć postać [Imię Nazwisko wiek]. Oczywiście możemy to zrobić tak jak w poprzednim przykładzie:

˂script˃

document.write ("Jan Kowalski, 44");

˂/script˃

Taka formuła oczywiście zadziała, ale nasz wiek (w tym przypadku 44) zostanie potraktowany przez interpretator języka jako ciąg znaków, a  nie liczbę. Spróbujmy w takim razie wykonać następujący skrypt:

˂script˃

document.write ("Jan Kowalski, "+44);

˂/script˃

Jak widać w ramce poniżej również zadziałało, ale czy tym razem 44 zostało potraktowane jako liczba?

Można sprawdzić wpisując następujący kod:

˂script˃

document.write ("Jan Kowalski, "+44+4);

˂/script˃

Ups...

Niestety, jeżeli w jednym argumencie metody użyjemy jednocześnie łańcucha tekstowego i liczby to interpreter JaqvaScriptu domyślnie potraktuje wszystko jako tekst. Aby zmusić interpreter do traktowania zapisanego przez nas wieku jako liczby musimy ją umieścić w nawiasach. Napiszmy więc tak:

˂script˃

document.write ("Jan Kowalski, "+(44+4)+˂br/˃);

document.write ("Jan Kowalski, "+(44-4)+˂br/˃);

˂/script˃

I oto efekt działania powyższego skryptu.

Jak widać tym razem nasze liczby zostały potraktowane jak liczby. Zostały na nich wykonane działania.
Pozostaje jeszcze jeden przypadek. Poniżej ilustrujący go skrypt.

˂script˃

document.write ("Jan Kowalski, "+44-4);

˂/script˃

Poniżej wynik...

Przy czym NaN to skrót od Not-a-Number. NaN nie jest w rozumieniu programowania błędem, lecz pewną wartością różną od każdej liczby. Co więcej istnieje funkcja isNaN().