Szkoła
czyli tak się uczyła, aż osiwiała!

Zadadnie_004

W tym zadaniu do naszej strony dodamy listy. W tym celu najpierw wypiszemy dowolne cztery hasła zaczerpnięte z wikipedii. Wypiszemy je podobnie jak zadaniu trzecim w akapicie drugim, w kolejnych liniach. Następnie poniżej umieścimy je kolejno:
w liście wypunktowanej,
liście numerowanej,
oraz w liście definicji.
W tej ostatniej nasze hasła posłużą za słowa definiowane, a jako definicji użyjemy fragmentów opisów z wikipedii. Każdemu typowi listy nadamy dowolną nazwę uzupełnioną po myślniku nazwą typu listy. Użyjemy do tego nagłowka ˂h3˃ ˂/h3˃. Część zawierajacą listy opiszemy w linii komentarza.

ZADANIE 004

W tym zadaniu do naszej strony dodamy listy. W tym celu najpierw wypiszemy dowolne cztery hasła zaczerpnięte z wikipedii. Wypiszemy je podobnie jak zadaniu trzecim w akapicie drugim, w kolejnych liniach. Następnie poniżej umieścimy je kolejno:
w liście wypunktowanej,
liście numerowanej,
oraz w liście definicji.
W tej ostatniej nasze hasła posłużą za słowa definiowane, a jako definicji użyjemy fragmentów opisów z wikipedii. Każdemu typowi listy nadamy dowolną nazwę uzupełnioną po myślniku nazwą typu listy. Użyjemy do tego nagłowka ˂h3˃ ˂/h3˃. Część zawierajacą listy opiszemy w linii komentarza.

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące komentarzy.

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące nagłówków i akapitów.

Tutaj znajdziesz informację na temat sposobów tworzenia list.


Kliknij aby podejrzeć jak powinna wyglądać twoja strona