Szkoła
czyli tak się uczyła, aż osiwiała!

Zadadnie_002 - akapity i nagłówki

Na stronie wykonanej w zadaniu 1 zastąp tekst "Hello world!", dowolnym tekstem długości umożliwiającej podzielenie go na conajmniej dwa akapity.

Zatytułuj go przy użyciu znaczników ˂h1˃ ˂/h1˃. Podziel na conajmniej dwa akapity, każdemu z nich nadając tytuł przy przy użyciu znaczników ˂h2˃ ˂/h2˃. Akapity wydzielamy przy pomocy znaczników ˂p˃ ˂/p˃.

Zadadnie_002 - akapity i nagłówki

Na stronie wykonanej w zadaniu 1 zastąp tekst "Hello world!", dowolnym tekstem długości umożliwiającej podzielenie go na conajmniej dwa akapity.

Zatytułuj go przy użyciu znaczników ˂h1˃ ˂/h1˃. Podziel na conajmniej dwa akapity, każdemu z nich nadając tytuł przy przy użyciu znaczników ˂h2˃ ˂/h2˃. Akapity wydzielamy przy pomocy znaczników ˂p˃ ˂/p˃

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące nagłówków i akapitów.


Kliknij aby podejrzeć jak powinna wyglądać twoja strona