Szkoła
czyli tak się uczyła, aż osiwiała!

Zadadnie_004 - Prosta tabela

Do tworzenia tabeli wykorzystamy informacje które umieściliśmy w Zadaniu 004, w  liście definicji.
Naszym zadaniem będzie stworzenie prostej tabeli w której umieścimy trzy kolumny i cztery wiersze. W Kolumnie pierwszej umieścimy liczbę porządkową. W kolumnie drugiej nasze słowo definiowane, a w kolumnie trzeciej opis tego słowa.

"http://www.jlw-online.pl/sdd1/www1/ms_03/HT-tabele.html" - Tutaj znajdziesz informacje dotyczące tworzenia tabel

Naszą tabelę zatytułujemy przy użyciu znacznika ˂h3˃ ˂/hr˃,

"http://www.jlw-online.pl/sdd1/www1/ms_03/HT-NiA.html" - Tutaj znajdziesz informacje dotyczące nagłówków.

a  tytuł oddzielimy od tabeli przy użyciu poziomej linii.

"http://www.jlw-online.pl/sdd1/www1/ms_03/HT-britp.html" - Tutaj znajdziesz informacje dotyczące wstawiania linii

Wykonanie strony sugerowałbym zacząć od skopiowania strony z zadania 001, a następnie wlejenia w miejsce tekstu "Hello word!" listy definici z zadania 004. Resztę pozostawiam Pańtwa pomysłowości.

ZADANIE 005 - Tworzenie prostej tabeli

Do tworzenia tabeli wykorzystamy informacje które umieściliśmy w Zadaniu 004, w  liście definicji.
Naszym zadaniem będzie stworzenie prostej tabeli w której umieścimy trzy kolumny i cztery wiersze. W Kolumnie pierwszej umieścimy liczbę porządkową. W kolumnie drugiej nasze słowo definiowane, a w kolumnie trzeciej opis tego słowa.

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące tworzenia tabel

Naszą tabelę zatytułujemy przy użyciu znacznika ˂h3˃ ˂/hr˃,

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące nagłówków.

a  tytuł oddzielimy od tabeli przy użyciu poziomej linii.

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące wstawiania linii

Wykonanie strony sugerowałbym zacząć od skopiowania strony z zadania 001, a następnie wlejenia w miejsce tekstu "Hello word!" listy definici z zadania 004. Resztę pozostawiam Pańtwa pomysłowości.


Kliknij aby podejrzeć jak powinna wyglądać twoja strona