Szkoła
czyli tak się uczyła, aż osiwiała!

Zadadnie_007

...................

ZADANIE 010